Project

Afgelopen jaar hebben we met Mr. Keepi dankzij Uw steun weer een mooie stap kunnen zetten en een bijdrage geleverd aan beter leven voor een groot aantal families op het platteland in India.

Wij zetten ons in voor het project ‘Light-for-Education’

Doel van dit programma is om schoolkinderen te voorzien van een mobiele zonnecel lamp, die gevoed wordt door een zonnecel op school. We hebben in 2017  19 scholen en 450 kinderen voorzien van een mobiel lampje.