Mr. Keepi Foundation

Bringing Solar Powered Light to Children in Rural India

Welkom op de website van Mr. Keepi Foundation!

Door middel van fundraising in Nederland schenken wij scholen in ruraal India een zonnepaneel met een aansluiting om mobiele LED lampen op te laden. De scholieren van deze scholen krijgen een mobiele LED lamp die ze thuis, waar geen elektriciteit is, kunnen gebruiken om te studeren.

Waarom? Ten eerste omdat dit de Indiase kinderen stimuleert om überhaupt elke dag naar school te gaan en we stimuleren de kinderen graag om te lezen en te studeren na schooltijd. Daarnaast gunnen wij de families een familieleven nadat het donker wordt. En ten slotte willen we graag meehelpen aan een gezondere luchtkwaliteit door het overbodig maken van kerosine lampen of kampvuurtjes waarvan nu gebruik wordt gemaakt.

Dit doen wij sinds 2012 in samenwerking met Boond Engineering & Development Pvt Ltd.

100% Van het gedoneerde geld komt ten goede aan de projecten. Het bestuur neemt zelf de overige kosten zoals de website / promotie voor haar rekening.

“Bringing solar-powered light to children in rural India”